Home
O szkole
Wpisany przez Rzepecka Henryka   

Od  01 września 2017 roku Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w wyniku reformy i decyzją Rady Miasta z dnia 31 marca 2017 roku zostało włączone do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta.
Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2 od dnia 01 września 2017r. jest pani Agnieszka Renata Milanowska, wicedyrektorami Henryka Rzepecka i Leszek Mołodziejko. Klasy gimnazjalne pozostają nadal w budynku dotychczasowego gimnazjum, przy ulicy Nowomiejskiej 41, w dalszym ciagu realizując podstawę programową gimnazjum i stosując wszelkie zasady, które w gimnazjum dotychczas obowiązywały. Nadal szkoła posługuje sie też swoim sztandarem oraz  pozostaje aktualna misja szkoły.

Misja szkoły:

Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie wspiera indywidualny rozwój każdego ucznia i dobrze przygotowuje go do następnego etapu edukacyjnego oraz do życia w szybko zmieniającej się rzeczywistości w poszanowaniu dla tradycji i wartości ogólnoludzkich, uczy być z innymi i dla innych.

Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie "narodziło się" 1 września 1999 roku. Jego powstanie związane było z reformą szkolnictwa w Polsce.

Rozpoczynając tworzenie szkoły wyznaczyliśmy kilka priorytetów, a wśród nich:

 • aby szkoła była  przyjazna zarówno dla ucznia jak i jego rodziców;
 • zapewniała wszechstronny rozwój osobowości i dobrze przygotowywała do kolejnych etapów    edukacyjnych;
 • uczyła szacunku do siebie, drugiego człowieka, kształtowała postawy patriotyzmu, poszanowania tradycji i historii "małej" i dużej Ojczyzny;
 • zapewniała bezpieczeństwo,uczyła podstawowych zasad współżycia w grupie.

 Udało nam się stworzyć w szkole klimat, który pomaga młodym ludziom odnaleźć swoje miejsce w najbliższym otoczeniu, a jednocześnie daje im szersze spojrzenie na współczesny świat. Nasi wychowankowie potrafią podejmować odpowiedzialne decyzje i dokonywać właściwych wyborów w życiu, kierując się przekazywanym systemem wartości.

Uczniowie:

W szkole uczy się obecnie 176 uczniów. Uczęszczają oni do 7 oddziałów, w tym do 2 klas  integracyjnych. Dla zapewnienia jak najlepszego rozwoju ucznia, szkoła współpracuje z różnymi instytucjami edukacyjnymi i innymi wspomagającymi jej działania. Wśród nich są Urząd Miasta, Związek Sybiraków,  Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Domy Kultury, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Parafia pw Jana Chrzciciela, kluby sportowe i miejskie ośrodki sportu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Komenda Powiatowa Policji, Straż Pożarna, Sąd Rejonowy, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie, Powiatowy Urząd Pracy, a także wiele osób prywatnych.

 

Nauczyciele:

W gimnazjum pracuje 30 nauczycieli. Są to nauczyciele przedmiotów, pedagog, nauczyciele wspierający. Kadra ciągle zdobywa nowe kwalifikacje, np. wśród nauczycieli jest 6 oligofrenopedagogów, 3 nauczycieli ma kwalifikacje do prowadzenia zajęć z terapii pedagogicznej, 2 do prowadzenia zajęć przygotowujących do życia w rodzinie. Wiele osób ukończyło różne typy studiów podyplomowych i szereg form doskonalenia zawodowego. 

 

Baza materialna:

W szkole jest 17 pracowni, w tym pracownia informatyczna, niepełnowymiarowa sala gimnastyczna, mała salka do ćwiczeń, gabinet pedagoga, pedagogów wspierających, gabinet pielęgniarki, stołówka, biblioteka.

 Systematycznie uzupełniany jest księgozbiór biblioteki szkolnej. Nauczyciele i uczniowie mają możliwość korzystania ze stałego łącza internetowego oraz wi-fi na terenie całej szkoły, a w szczególności w  czytelni szkolnej- szkolnym centrum multimedialnym, pokoju nauczycielskim, pracowni komputerowej i w poszczególnych salach lekcyjnych.

Lekcje i zajęcia dodatkowe:

Szkoła pracuje w systemie jednozmianowym. Wszyscy uczniowie uczą się dwóch języków obcych. W szkole funkcjonują różnorodne formy dodatkowych zajęć pozalekcyjnych(ponad 20 zajęć). Oferujemy udział uczniom w kołach przedmiotowych, artystycznych i sportowych, a wśród nich m.in. Szkolny Klub Europejski, koło teatralne, wokalne, instrumentalne, wolontariat, informatyczne,,itp. Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych umożliwia mlodym ludziom  racjonalne spędzanie czasu wolnego przy równoczesnym rozwoju pasji.  Uczniowie startują w konkursach i zawodach, realizują własne projekty oraz prowadzą różne akcje charytatywne i okolicznościowe.

 

Najważniejsze certyfikaty i  prowadzone w szkole projekty to:

 •    Certyfikat "Szkoły Bez Przemocy"
 •           Certyfikat "Wojewódzkiej Sieci Szkół Zdrowa Szkoła"
 •   „Szkoła z klasą” - nasze gimnazjum jako pierwsze gimnazjum na terenie miasta już wpierwszej edycji akcji zdobyło ten zaszczytny tytuł.
 •    "Uczniowie z klasą".
 •    certyfikat"Szkoła Przyjazna Środowisku"
 •    ciągła współpraca ze Związkiem Sybiraków i coroczny udział w „Marszu Żywych” w Białymstoku,
 •    projekt młodzieżowej współpracy miedzynarodowej "Comenius"
 •    e-twinning
 •    ocenianie kształtujace
 •    system elektronicznej frekwencji i postepów w nauce. 
 

Nasz Patron

znaksybiraka

Sybiracy

kalendarz

maj 2019
N P W Ś C Pt S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

other language

ang1 nrf1 rus1

Projekty

erasmus


Kodowanie__small


comenius


logo_etwinning


     logo_aktyw_ed


lepsza_szkola


przjaznaspz_logo


mapa_kreatywnosci_znaczek


logo_czytam


szkola_z_klasa


 

uczniowie_z_klasa


szkolabp


logo_nib


kapital


Nasz Adres

Gimnazjum nr 2
im. Sybiraków
ul. Nowomiejska 41
16-300 Augustów
087 643 22 30

Napisz do Nas
gim2.vdl.pl

gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości